کندانتیوی متر و پی اچ متر پرتابل و واترپروف با الکترودهای مربوطه PH-COND-SALINITY-TEMP METER

Specifications

 

Conductivity
Ranges     : ۴ ranges with auto range
selection
k=0.1 Sensor :   ۰ to 2.000 uS/cm
۰ to 20.00 uS/cm
۰ to 200.0 uS/cm
۰ to 2000  uS/cm
k=1 Sensor   :   ۰ to 20.00 uS/cm
۰ to 200.0 uS/cm
۰ to 2000  uS/cm
۰ to 20.00 mS/cm
k=10 Sensor  :   ۰ to 200.0 uS/cm
۰ to 2000  uS/cm
۰ to 20.00 mS/cm
۰ to 200.0 mS/cm

Resolution : 0.05% of range
Accuracy   : ۰.۲% of full scale of
selected range

TDS
Ranges     : ۴ ranges with auto range
selection.
k=0.1 Sensor :   ۰ to 1.000 ppM
۰ to 10.00 ppM
۰ to 100.0 ppM
۰ to 1000  ppM
k=1 Sensor   :   ۰ to 10.00 ppM
۰ to 100.0 ppM
۰ to 1000  ppM
۰ to 10.00 ppK
k=10 Sensor  :   ۰ to 100.0 ppM
۰ to 1000  ppM
۰ to 10.00 ppK
۰ to 100.0 ppK

Resolution : 0.1% of range
Accuracy   : ۰.۵% of full scale of
selected range

pH
Range      : ۰ to 14.00 pH
Resolution : 0.01 pH
Accuracy   : +/-۰.۰۱pH

mV
Range      : ۰ to +/-500.0 and
۰ to +/-1500 mV
(auto-ranging)
Resolution : 0.15 & 1 mV
Accuracy   : +/-۰.۳ & +/-1 mV

Temperature
Range      : -۱۰.۰ to 120.0 OC
Resolution : 0.1 OC
Accuracy   : +/-۰.۲ OC

Conductivity/TDS Span Range
۷۵% to 133% of nominal k factor

pH Input Impedance
>3 x 10۱۲ Ohms

pH Asymmetry Range
-۱.۰۰ to +1.00 pH

pH Slope Range
۸۵.۰ to 105.0%

 

 

Temperature Compensation
Automatic, 0 to 100 OC.

Automatic Buffer Recognition
۴.۰۰, ۶.۸۸, ۷.۰۰, ۹.۲۳ and 10.06 pH

Enclosure
Tough, anti-static Luran-S plastic case, waterproof to IP67. Connectors waterproof to IP65. The instrument will float if dropped into water.

Display
۳۲ Character alphanumeric LCD with user-friendly menu system and full-text messages.

Memory
۲۴۰۰ readings, including date and time.

Automatic Logging
User-set for one reading every 1 to 90 seconds, 1 to 90 minutes or 1 to 24 hours.

RS232 Serial Port Output
۳۰۰, ۱۲۰۰ and 9600 Baud.
۸ Bits, No Parity, 1 Stop Bit, XON/XOFF

Clock
۲۴ Hour Calendar Clock

Battery Saver Function
On  : Automatically switches
off after 5 minutes of
no use.
Off : Unit remains on for
continuous use.

Good Laboratory Practices
Date, time and results of last successful calibration are stored, and can be recalled when required. GLP information can be printed or downloaded to PC when the optional RS232 Interface is fitted. Warning of failed calibration is provided.

Power
۶V NiMH Rechargeable battery pack for approx 75 hours operation. Battery charger for country of choice supplied. Battery can be charged from any 12V DC source.

Dimensions
۱۸۷ x 110 x 51 mm

Mass
Instrument only : Approx 440g
Full Kit        : Approx 2.5kg

Environment
Temperature : 0 to 45 OC
Humidity    : ۰ to 95% R.H.