خصوصیات:

حداکثر دمای این مدل ۲۰۰۰ درجه فارینهایت است. این مدل برای ظروف چینی ، لعاب دادن و گداختن شیشه ، سفال سازی و سرامیک سازی …کاربرد دارد.

این مدل تنها دارای دو حالت سرعت و ۸ مرحله Ramp – Hold است.

مشخصات :

 

حداکثر دما :                ۲۰۰۰  فارینهات

                              ۱۰۹۳ سانتیگراد

CE           :                                  N

Amps :                  ۹   

Control Type :         Sentry Digital

                               ۳key Glass Contol                                                   

Phase :                    ۱

           ولتاژ:                                    ۱۲۰

وات:                    ۱۱۰۰

          هرتز:                                     ۶۰       

Nema :                   P ۱۵-۵

    ۴                                   : Side          

Breaker Size :          ۱۵

Circuit Wire :            ۱۴ gauge

Size

UL :                        Y

          عمق:                       mm   ۲۲۹

حجم:                       CU.Meters ۵.۳۸

ارتفاع:                       mm   ۱۱۴

عرض:                  mm    ۲۱۶