هموژنایزر بافت دیجیتال، ۳۰۰ تا ۶۰۰۰ دور در دقیقه

متعلقات ( باید به صورت جداگانه خریداری شود ):

BMT-20-G : لوله مخصوص هموژنایزر اولترا تراکس ۲۵ عددی

BMT-20-S : لوله مخصوص هموژنایزر اولترا تراکس ۲۵ عددی

ST-20-DT-20 : لوله مخصوص هموژنایزر اولترا تراکس ۲۵ عددی