حمام بافت JK-WB1

تولید کمپانی الکترومکانیکالاز کشورچین.

          ·         عملکرد آسان و دارای منوی انگلیسی.

          ·         صفحه نمایش بزرگ با نمایش انگلیسی.

          ·         حمام آب آلومینیومی.

          ·         افزایش دمای خودکار از ۰-۹۹ .

          ·         کنترل برنامه  و پردازش دیتابیس نرم افزاری.