استریو میکروسکوپ ST60-T2

تولیدکمپانیژنوسکشورچین

مشخصات:

WF10 × , ۲۰ mm

عدسیچشمی

۱X,2X,3X,4X

عدسیشیی

۴۰ X

بزرگنمایی (پلهای)

Inclined 45°,rotatable 360°,interpupillary distance 55-75mm

هدسهچشمی

۱۰۰mm

Working Distance

φ۹۵ Frosted glass

استیج

نوربالاونورپایین

نور