میکروسکوپ اینورت بیولوژی ICX-41T

میکروسکوپ اینورت سه چشمی بیولوژی مدل ICX-41T

میکروسکوپ اینورت سه چشمی بیولوژی
مدل ICX-41T

کمپانی JENUS مدل ICX-41T

هد سه چشمی

چشمی های ۱۰*۲۰ wide

آبژکتیو های PH4x,10x,20x,40x ایزو Lplan(LWD)

مکانیکال استیج کامل

فیلتر سبز و آبی

فیلتر فاز کنتراست