میکروسکوپ فلورسانس CX40TF-FLOU

میکروسکوپ فلورسانس CX40TF-FLOU

میکروسکوپ فلورسانس CX40TF-FLOU

کمپانی JENUS

هد سه پشمی

چشمی های ۱۰*۲۲ wide

ابژکتیو های infinity plan(4x,10x,40x,100x)

۶ فیلتر کاریوتایپ

فیلتر های UV1,G1,B1,B5,G4,V2

پاور ساپلای دیجیتال