میکروسکوپ متالوژی NJC 160

این میکروسکوپ تولید کمپانی نول چین می باشد.

مشخصات:

EW10×/۲۲

عدسی چشمی

۴X

عدسی شیی  infinity plan

۱۰X

۲۰X

۴۰X

سه چشمی

هد میکروسکوپ

Quadruple nosepiece

Nosepiece

Size 300mm×۲۶۸mm, Movement range 250mm×۲۵۰mm

مکانیکال استیج

Abbe N.A. 1.25 (Iris Diaphragm)

کندانسور

Coaxial fine & coarse adjustment

سیستم فوکوس

Blue, Green, Yellow, Ground glass

فیلتر

۲۲۰V /6V20W Halogen lamp

نور