میکروسکوپ بیولوژی BH200-BS

این میکروسکوپ تولید کمپانی ژنوس کشور چین می باشد.

مشخصات:

PL10 ×/ ۲۰mm

عدسی چشمی Infinity

۴×

عدسی شیی  Plan

۱۰×

۴۰×

۱۰۰×

Inclined 30°,
Interpupilary Distance: ۵۴mm -75mm

هد دو چشمی

Quadruple

Nosepiece

size: 150mm × ۱۴۰mm, Moving range: 75mm × ۵۰mm

مکانیکال استیج

Coaxial coarse & fine focusing

سیستم فوکوس

N.A1.25 Abbe condenser with iris diaphragm

کندانسور

LED

نور

Blue

فیلتر