میکروسکوپ دیجیتال DB1-180M

این میکروسکوپ تولید کمپانی نول چین می باشد.

مشخصات:

WF10 ×

عدسی چشمی

۴×

عدسی شیی  Plan

۱۰×

۴۰×

۱۰۰×

Inclined 45°,
Interpupilary Distance: ۵۲mm -74mm

هد دو چشمیدیجیتال

Backward quadruple

Nosepiece

Double layers mechnical stage 140×140/75x50mm

مکانیکال استیج

Coaxial coarse & fine focus

سیستم فوکوس

NA1.25 Abbe condenser with iris diaphragm

کندانسور

Halogen lamp 12V/20W

نور

USB

Image outputs