میکروسکوپ بیولوژی N400M

این میکروسکوپ تولید کمپانی نول چین می باشد.

مشخصات:

WF16×/۲۰mm

عدسی چشمی

۴×

عدسی شیی  Plan

۱۰×

۴۰×

۱۰۰×

Inclined 30°, ۳۶۰° Rotatable

هد دو چشمی

Backward Quintuple

Nosepiece

Double layers mechanical stage, size: 140mm × ۱۴۰mm, Moving range: 75mm × ۵۰mm

مکانیکال استیج

Coaxial coarse & fine focusing

سیستم فوکوس

Abbe Condenser NA1.25 with Iris Diaphragm

کندانسور

۶V/20W Halogen Lamp

نور