میکروسکوپ دیجیتال NLCD-307D

این میکروسکوپ تولید کمپانی نول چین می باشد.

مشخصات:

WF10 ×

عدسی چشمی

۴×

عدسی شیی    Semi Plan

۱۰×

۴۰×

۱۰۰×

Inclined 30°,
Interpupilary Distance: ۵۲mm -75mm

هد دو چشمیدیجیتال به همراه مانیتور

Quadruple

Nosepiece

Double Layers Mechanical Stage 140x140mm, moving

range 75x50mm

مکانیکال استیج

Coaxial coarse & fine focus

سیستم فوکوس

N.A1.25

کندانسور

Halogen lamp 6V/20W

نور

۸.۴” TFT LCD

صفحه نمایش

USB2.0AVVGA

Image outputs

Windows 2000, XP, and Vista

System supported