استریو میکروسکوپ NSZ-606

تولید کمپانی نول کشور چین

مشخصات:

WF10 × , ۲۲ mm

عدسیچشمی

۰.۸X ~ 5X

عدسیشیی

۵۰X

بزرگنمایی (زوم)

Inclined 45°, Interpupillary distance:52-75mm

هددوچشمی

φ۹۵ Frosted glass

استیج

۱۱۵mm

Working Distance

نور بالا و  پایین لامپ LED

نور

استریو میکروسکوپ NSZ-606T

مشخصات:

WF10 × , ۲۲ mm

عدسیچشمی

۰.۸X ~ 5X

عدسیشیی

۵۰X

بزرگنمایی (زوم)

Inclined 45°, Interpupillary distance:52-75mm

هدسهچشمی

φ۹۵ Frosted glass

استیج

۱۱۵mm

Working Distance

نور بالا و  پایین لامپ LED

نور