میکروسکوپ بیولوژی SME- F1

این میکروسکوپ تولید کمپانی ژنوس چین می باشد.

مشخصات:

WF10 × , ۱۸ mm

عدسی چشمی

۴×

عدسی شیی

۱۰×

۴۰×

Inclined 45°,
rotatable 360°

هد یک چشمی

size: 110mm × ۱۲۶mm

مکانیکال استیج

Coaxial coarse & fine focusing

سیستم فوکوس

N.A1.25 Abbe condenser with iris diaphragm&filter

کندانسور

۲۰W Lamp

نور

به همراه یک عدسی چشمی ۱۵x