میکروسکوپ بیولوژی XSP-146B

–  با منبع نور هالوژن

این میکروسکوپ تولید کمپانی ژنوس چین می باشد.

مشخصات:

WF10 ×/ ۱۸mm

عدسی چشمی

۴×

عدسی شیی  Plan

۱۰×

۴۰×

۱۰۰×

Inclined 30°,
Interpupilary Distance: ۵۵mm -75mm

هد دو چشمی

Double layers mechanical stage, size: 180mm × ۱۵۰mm, Moving range: 75mm × ۵۰mm

مکانیکال استیج

Coaxial coarse & fine focusing

سیستم فوکوس

N.A1.25 Abbe condenser with iris diaphragm&filter

کندانسور

High brightness Kohler illumination, Halogen tungsten bulb 12V/20W

نور