میکروسکوپ بیولوژی XY-B2

این میکروسکوپ تولید کمپانی ژنوس کشور چین می باشد.

مشخصات:

PL10 ×/ ۲۰mm

عدسی چشمی

۴×

عدسی شیی Plan

۱۰×

۴۰×

۱۰۰×

Inclined 30°,
Interpupilary Distance: ۵۱mm -78mm

هد سه چشمی

Quadruple

Nosepiece

size: 175mm × ۱۴۵mm, Moving range: 76mm × ۵۱mm

مکانیکال استیج

Coaxial coarse & fine focusing

سیستم فوکوس

Swing out type condenser

کندانسور

Halogen lamp 12V/50W

نور