میکروتوم نیمه اتوماتیک JK355

تولید کمپانی الکترومکانیکالاز کشورچین.

          ·         ضخامت برش  μm ۱~۶۰ .

          ·         محدوده برش قابل تنظیم:

۱~۲۰ μm با افزایش ۱ μm .

۲۰~۶۰ μm با افزایش ۵ μm .

         ·         حرکت عمودی نمونه ۶۰ میلیمتر.

         ·         حرکت افقی نمونه ۲۵ میلیمتر.

         ·         اندازه برش به دست آمده با گیره ی کاست  ۴۰ X 28 mm .

         ·         اندازه برش به دست آمده با گیره ی موچین  ۵۵ X 40 mm .

         ·         با نمایشگر LCD .