پارافین دیسپنسر فول دیجیتال

پارافین دیسپنسر فول دیجیتال

پارافین دیسپنسر فول دیجیتال

کمپانی YD

شیر برقی جهت بلوک گیری آسان

صفحه گرم کننده جهت یکپارچه گرفتن بلوک

قابلیت نشان دادن دما در طول مدت کار کرد دستگاه

لامپ جهت دید بهتر

حجم مخزن پارافین حدود ۶ کیلو پرم

تنظیم زمان خاموش و روشن شدن دستگاه به صورت اتوماتیک

داشتن سه محفظه گرم کننده کاست جهت آماده سازی بلوک

دما ۰ – ۹۹ درجه سانتیگراد

فوت سویچ