فتومتر پرتابل دیجیتال مجهز به میکرو پروسسور

 دقت :  ۲%
اندازه گیری درصد عبور: (T: 0 ̴ ۱۰۰%) 
جذب: (A: 0 ̴ ۱.۹۹۹)
غلظت: (C: 0 ̴ ۱.۹۹۹)
دارای ۷ عدد فیلتر داخلی به طول موجهای ۴۰۵,۴۲۰,۴۶۰,۵۱۰,۵۴۰,۶۰۰,۶۶۰ nm
حجم نمونه :۱ml 
مجهز به خروجی پرینتر
دارای دو عدد سل مکعبی
منبع تغذیه: باطری ۹ ولت یا باطری ۱۲ ولت ماشین

مصارف:آموزشی، بیوشیمی، کشاورزی، آب و فاضلاب و …