سمپلرهای متغیر

           ·         سبک و ارگونومیک، بدون نیاز به فشار اضافی.

           ·         نمایشگر LCDبه وضوح حجم را نمایش میدهد.

           ·         موجود در محدوده رنج ۰.۱ μl  تا ۰ ۱ ml .

           ·         طراحی آن از آسیب های ناشی از فشار اضافی جلوگیری میکند.

           ·         کالیبراسون راحت و آسان برای نگهداری.

           ·         بخش پایینی آن قابل اتوکلاواست.

           ·         ساخته شده از مواد جدید.

موجود در حجم های:

۰.۵ – ۱۰ μl

۲ – ۲۰ μl

۵ – ۵۰ μl

۱۰ – ۱۰۰ μl

۲۰ – ۲۰۰ μl

۱۰۰ – ۱۰۰۰ μl

۱۰۰۰-۵۰۰۰ μl