ترازوی دیجیتال یکدهم تا ۶۰۰۰ گرم ،قابل اتصال به کامپیوتر

ترازوی دیجیتال PFA 6000

تولید کمپانی ADE کشور آلمان

           ·         تا ۶ کیلوگرم و با دقت یک دهم.

           ·         دارای سرپوش محافظ .

           ·         ابعاد صفحه: ۱۶۰ x 160 mm .

           ·         چک کردن وزن آسان با جمع-تفریق قابل برنامه ریزی.

           ·         نور پس زمینه ی اتوماتیک.

           ·         دارای عملکردهای : نمایش وزن، شمارش و درصد.

           ·         قابل اتصال به کامپیوتر.