ترازوی دیجیتال PT 120

ترازوی دیجیتال یکهزارم تا ۱۲۰ گرم ،قابل اتصال به کامپیوتر

ترازوی دیجیتال PT 120

تولید کمپانی ADE کشور آلمان

            ·         تا ۱۲۰ گرم و با دقت یک هزارم.

            ·         دارای سرپوش محافظ .

            ·         ابعاد صفحه: ø ۸۰ mm .

            ·         نمایش وزن در واحد های اونس، پوند، گرم و قیراط.

            ·         نمایش وزن در یک چشم بر هم زدن.

            ·         دارای عملکردهای : نمایش وزن، جمع اوزان، شمارش و درصد.

            ·         قابل اتصال به کامپیوتر.