بيلي روبين متر ديجيتالي مجهز به ميكروپروسسورداراي دو فيلتر ۴۶۱nm & 551 nm

رنج: mg/dl ۰~۳۰
دقت : ۵% ±
داراي نشانگر دو واحد : mg/dl & μmol/L
صفحه نمایش : digital LED
حجم نمونه :کمتر از ۴۰μL
ظرف آزمایش : لوله كاپيلاري هماتوكريت ( لوله های مویین )
سنسور: سيليكون فتوسل
رنج دما برای دقت در اندازه گیری : º+ ۱۰º~+۴۰
خروجي پرينتر و كامپيوتر