تیشو پرسسور اتوماتیک TSJ-1A

تولید کمپانی الکترومکانیکالاز کشورچین.

          ·         ۱۲ مرحله پروسس بر روی بافت.

          ·         دارای ۹ ظرف شیشه ای با ظرفیت ۱.۲ لیتری.

          ·         دارای ۳ ظرف پارافین با ظرفیت ۱ لیتری.

          ·         رنج دمایی C ° ۴۵ ~ ۸۵

          ·         برنامه ریزی: زمان کار بر روی هر ظرف از ۰ تا ۵۹ ساعت و ۵۹ دقیقه، زمان تاخیر شروع کار از ۰ تا ۵۹ ساعت و ۵۹ دقیقه.

          ·         حرکت رفت و برگشتی ظرف بافت: ۳۰ بار در دقیقه.

          ·         محیط کار : دما C ° ۵ ~ ۴۰ و رطوبت <85٪.