تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی

مرکز تعمیرات انواع سیستم های پاتولوژی  از قبیل لایتز، اسلی، لایکا، میکروم، شاندون و….

سیستم های پاتولوژی شامل: کرایوستات و فروزن سکشن و تیشوپرسسور های خطی و دوار، میکروتم های روتاری( دستی) ، نیمه اتوماتیک و اتوماتیک ، تیشو فلوت و…….

مرکز تعمیرات انواع میکروسکوپ های اینورت فلورسانس ، اینورت ، فلورسانس های بیولوژی ، میکروسکوپ های مانیتورینگ ، تحقیقاتی ، آزمایشگاهی ، بیولوژی، متالوژی و زمین شناسی از قبیل لایتز، لایکا، زایس، نول، ژنوس، اسپنسر و….

این مرکز با کادر فنی مجرب دارای سوابق مدیریت فنی بیش از ۳۰ سال در زمینه های فوق از کشور های آلمان و سوئیس می باشد.

گواهینامه ها