مسئول شرکت مهندسی پزشکی پاوند آب جناب دکتر حسن کاشی با بیش از سی سال سابقه در امر تولید، واردات، تعمیر و نگهداری سیستم های پاتولوژی و میکروسکوپی دارای مدرک تخصصی میکروسکوپی و پاتولوژی از لایتز آلمان و لایکا ومدرک تخصصی میکروسکوپ های جراحی و تحقیقاتی از  ویلد سوئیس .

جناب دکتر  سال های ۶۱ تا ۶۹ مسئول فنی شرکت اوزان ( نمایندگی لایکا- هوند آلمان) و سال های ۷۰ تا ۷۷ مسئول فنی شرکت ژئوتک (نمایندگی لایکا) در سوابق کاری خود دارند .

افتخارات و گواهینامه ها