ضخامت برش ۱ تا ۳۰ میکرون

حد اقل ضخامت برش ۱ میکرون

ابعاد بلوک حد اکثر ۶۰ * ۴۰ میلیمتر

قابلیت استفاده با تیغ ثابت و هلدینگ یک یار مصرف

با قابلیت استفاده از فروزن مدل p750