لیست برخی از اقلام مصرفی شرکت مهندسی پزشکی پاوندآب

شرح کالا
جار شیشه ای(بوکال)
تیغ یکبار مصرف میکروتم نرم بر لایکا آلمان
تیغ یکبار مصرف  میکروتم   سخت بر  لایکا آلمان
تیغERMA  ژاپن
بسکت فلزی
پارافین پرک (گرانول)
پارافین تخته ای
پارافین پرک بدون موم ایتالیایی(هیستولاین)
موم
قالب استیل بافت
انواع رنگهای پاتولوژی
روغن امرسیون ایرانی    ۲۵۰سی سی
روغن امرسیون مرک     ۵۰۰ سی سی
ژل فروزن سکشن OCT BIO- OPTICA
بسکت پلاستیکی بدون درب (تیشوتک)چینی
بسکت پلاستیکی درب دار(تیشوتک)چینی
بسکت پلاستیکی بدون درب (تیشوتک)ایتالیایی
بسکت پلاستیکی درب دار(تیشوتک)ایتالیایی
بسکت پلاستیکی بدون درب (تیشوتک)ایرانی
انواع لامپ های جیوه ای میکروسکوپی ( فلورسانس) اسرام و …
انواع لامپ های هالوژن میکروسکوپی آلمانی ، ژاپنی و چینی
انواع ابژکتیو ها(لنز شیئی)
انواع چشمی
انواع فیلتر های پلاریزان و آنالیزور
انواع فیلتر های رنگی
هولدر تیغ یکبار مصرف میکروتوم
تیغ فروزن سکشن (کرایوستات)
جار رنگ آمیزی ۴ خانه و ۱۲ خانه